Kinder

stervens-
begeleiding

Stervensbegeleiding voor kind en gezin

Spiritkinderen biedt ondersteuning en begeleiding aan voor kind en gezin, waarbij het kind ongeneselijk ziek is. Dit is bijzondere begeleiding op maat. Het is amper in woorden uit te drukken wat deze begeleiding inhoud. Deze begeleiding gebeurd vanuit het hart. En is gericht op het kind en gezin.

Vragen hierover? Meer informatie?