over ons

Gedachtengoed achter Spiritkinderen

Spiritkinderen is erop gericht om een kind te laten groeien en bloeien, net als een plant dat water nodig heeft. En zo het prachtige potentiaal dat in het kind al aanwezig is tot uiting te laten komen. Dit doen wij door ons te richten op de talenten en passies van het kind en het geven van aandacht en liefde. Hierdoor kan een kind zich vanuit het eigen tempo ontwikkelen naar de volwassenheid. Vanuit een gevoel van eigenwaarde en positief zelfbeeld. Alle activiteiten zijn hierop gericht. Samen met het kind en de ouder wordt er gekeken naar wat er nodig is voor de persoonlijke ontwikkeling van het kind en het pedagogisch handelen naar het kind toe wordt hier op aangepast.

Inge de boer

“Mijn missie is om kinderen op speelse en creatieve wijze te begeleiden om het beste in hen naar boven te halen. En tips en tricks aan te leren, die zij kunnen gebruiken in hun verdere leven.”

Mijn naam is Inge de Boer.  Ontwikkelings Pedagoog, Survival Instructrice, Kinder Yoga docente en natuur liefhebster.

In mijn werk met kinderen kijk en luister ik naar hun behoeften, mogelijkheden, ontwikkelingsgebieden en interesses. Mijn handelen pas ik hier op aan.

 

Ik kijk naar wat het kind nodig heeft. Dit is de basis van mijn pedagogisch handelen. Vanuit dit uitgangspunt begeleid ik het kind en adviseer ik anderen en anderen rondom het kind.

 

Mijn kracht ligt hierbij in het vergroten van competenties van kinderen en begeleiden bij hun uitdagingen. Hier ga ik op in.

 

 

 

 

Wie weet tot ziens in een van mijn lessen!!

egon bloem

“Mijn  missie is dat kinderen zich veilig voelen in de natuur, dat kinderen leuke ervaringen op doen in en met de natuur en dat kinderen leren hoe ze hun zintuigen kunnen ontwikkelen in de natuur.

Mijn naam is Egon Bloem.
Bos docent van de Survival en Natuur School in Castricum. http://www.boskinderen.nl En docent bij Spiritkinderen. En ik leer kinderen de basisvaardigheden die je moet hebben als je wilt leven in de natuur. Ik vind het belangrijk dat de kinderen een goede, vertrouwde en veilige band met de natuur opbouwen.
Het is mijn doel dat:
Alle kinderen zich veilig voelen in de natuur, Alle kinderen basiskennis hebben over wat er leeft en groeit in de natuur en dat alle kinderen weten hoe ze zichzelf kunnen beschermen tegen wind. regen. kou en warmte